Parterapi

Parterapi – kærligheden som lærermester.

Mod et bevidst forhold

Processen i parterapi er en bevægelse fra et “ubevidst forhold”, hvor tingene bare sker og følelser og stemninger tager kontrollen – til et “bevidst forhold”, hvor parterne ved mere om, hvad der sker og tager ansvar. Således bliver det muligt:

- At finde frem til det, der skaber vanskeligheder og kunne håndtere og rumme det.
- At finde frem til det, der giver glæde, varme og nærhed – og skabe plads til det.
- At opdage hvordan gamle forsvar virker som en barriere for nærhed.
- At udvikle vores evne til intimitet og sårbarhed.
- At opdage at kærlighed er tilstedeværende i det følelsesmæssige center af vores væren hele tiden og altid.

Intimitet

Intimitet og hjertekontakt med os selv og din partner, kan kun ske når vi holder op med at forsvare og beskytte os selv. At skære igennem personlighedens masker og finde ind til sårbarheden og åbenheden i dig selv og at kunne udtrykke dette til den anden fra det dybeste sted i dig uden forbehold og uden sabotage, dette er essensen i kærlighed. Dette kræver bevidsthed og at kultivere vores evne til at være følelsesmæssigt tilstede selv når vi føler os udsat eller følelsesmæssigt sårbare; kærlighed og parforhold er en læringsproces igennem hvilken vi kan lære at se hvem vi er, vores egne strategier til kontrol og sikkerhed og i stedet finde modet til at kunne udtrykke den vi er uden garantier.

Parforholdet er for mange en ret dejlig og til tider meget svær udfordring. Når det er svært møder vi følelser og modstande som vi helst vil være fri af og vi overvejer måske at gå fra forholdet.
Vi oplever måske at vores partner ikke forstår os, respekterer os, gør som vi ønsker eller forventer, en partner som er en helt anden end den vi forelskede i osv. Problemer i parforholdet kender vi alle: skænderierne, uoverensstemmelserne, magtkampene og ensomheden. Lige om hjørnet lurer angsten for kærlighedstabet og længslen efter nærheden.

Det centrale dilemma

I vores kultur er der en romantiseret overbevisning hos mange mennesker om, at hvis vi bare finder den rette partner og at vi elsker hinanden nok, vil vi finde det passionerede og trygge forhold som vi altid har drømt om. Når vi ikke får indfriet vores forestillinger, hvad vi sjældent får, da de bygger på en illusion, tror vi at der er noget galt med forholdet, med os eller vores partner. I vores desperate forsøg på at rette op på situationen forsøger vi at blive det som vores partner ønsker sig eller vi forsøger at ville ændre vores partner, dermed er vejen brolagt til opslidende konflikter, oplevelse af ulykkelig kærlighed, magtkampe og skænderier.