Sensual touch

Jeg arbejder med sexsualitet og sensual touch  - Sensual touch går ind i dybere lag af bevidstheden og handler om nydelse fremfor smerte, sensual touch er godt værktøj til at opbygge evne til intimitet, få et bedre forhold til sin krop. Sensual touch er en vital form for næring og energetisk bekræftelse, og sensuel massage en måde at kommunikere non-verbalt og direkte. Når du modtager en sensual touch massage bliver du indledt i tantrisk erfaring og tantrisk bevidsthed.  Sensual touch kan være den første kontakt med energi og energi kroppen og potentialet for at udvide den seksuelle energi i hele kroppen.

 

Sensual touch er en god og støttende terapiform for særligt sensitive mennesker , der kan have stor glæde af den langsomhed som sensual touch arbejder med og hjælper med evnen til at opøve selvkærlighed.

Særligt sensitive Psykologen Elaine Aron har med bogen ”The Highly Sensitive Person”, som udkom i 1996, rettet fokus mod en gruppe af befolkningen med et særligt karaktertræk.  Elaine Arons indsigt i dette karaktertræk bygger på hendes mangeårige arbejde, som psykolog og forsker, på basis af undersøgelse, interview, forskning og klinisk erfaring.

Særligt sensitive mennesker eller HSP (Highly Sensitive Person), har et mere sensitivt nervesystem overfor sanseindtryk som lyd, lys, syn og lugt. Information fra omgivelserne bearbejdes grundigere og man opfatter nuancer, som andre ikke opfatter. Denne forskel i nervesystemet synes for de fleste menneskers vedkommende at være nedarvet og undersøgelser viser at 15–20 % af befolkningen har dette karaktertræk.

Selv om HSP’er har dette karaktertræk til fælles, er der naturligvis individuelle forskelle.

 

Hvad betyder det i praksis at være særlig sensitiv Som særligt sensitiv kan man glæde sig over de mange positive egenskaber, der kendetegner dette karaktertræk, som f.eks. at man oplever kunst, kultur og skønhed mere intenst.  Desuden har HSP’er en naturlig evne til at være opmærksomme, forstående, samvittighedsfulde og medfølende.

Som særligt sensitiv er man også mere opmærksom på detaljer og nuancer i omgivelserne og på stemninger og følelser hos andre mennesker. Generelt er man mere intuitiv.

Særligt sensitive tænker mere over alt, og reflekterer mere over egen tænkning. Man oplever følelser, som f.eks. kærlighed og glæde, dybere, og mange HSP’er har dybe spirituelle oplevelser. 

Udfordringerne ved at have dette særlige karaktertræk er, at det som er begrænset stimulerende for de fleste mennesker, kan være vældigt stimulerende for særligt sensitive. Denne overstimulering af nervesystemet bevirker, at man let bliver udmattet, overvældet og ønsker at være alene, og man kan have svært ved, at relatere sig til omverdenen.  Det kan være vanskeligt at tage beslutninger, da det kreative sind ser så mange muligheder, og det derfor bliver vanskeligt at vælge. 

Selvværd

Mange særligt sensitive har oplevelser fra barndommen af at være anderledes i forhold til andre børn. Mange har måske oplevet at blive negativ bedømt på grund af deres sensitivitet, og har fået følelsen af ikke at være gode nok eller forkerte.  Som voksen kan oplevelsen af manglende selvværd være blevet yderligere forstærket ved en følelse af, ikke at passe ind i et samfund, hvor man konstant udsættes for en strøm af information.  Et samfund der hvor det er egenskaber som effektivitet, omstillighed og hurtighed der er værdsat.  Forsøger man som HSP’er at passe ind i en overstimuleret verden, kan det have negativ indflydelse på den enkeltes fysiske, psykiske og emotionelle tilstand.