Kropsterapi

Gennem enkle bioenergetiske øvelser, berøring og samtale med fokus på krop og psyke, kan fysiske smerter og konfliktfulde følelser blive frigjort. Ved at genåbne og stabilisere kontakten til vores følelser, bliver det muligt for os at genopdage et dybere lag i psyken, vores inderste natur.
Herfra kan vi igen føle større kærlighed, stå ved os selv og vores værdier, og derved forøge vores livskvalitet og indre følelse af os selv, og blive mere åbne for os selv og andre fra et mere ressourcefyldt, sandt og nærende sted.

Det gode og tilfredsstillende liv leves når der er balance mellem krop og psyke. Krop og psyke er som spejlbilleder af hinanden, når vi har indre og ydre uløste konflikter, kan det opleves på et såvel psykisk som et fysisk plan. Vi oplever psykisk smerte som depression, vrede, ulykkelighed, skyldfølelser, sorg og skuffelse. Den form for følelser blokerer for energiomsætningen i kroppen og kan forårsage fysiske smerter, muskel spændinger og sygdomme. Kropsterapien hjælper os til, gennem fokus på kroppen, at løse såvel fysiske som psykiske problemstillinger.

Kropsterapi frigører følelser og energi:

Mange traumer som afvisning, forladthed, adskillelse og manglende accept har gjort os bange og mistillidsfulde. For at beskytte os mod de negative og ofte smertefulde oplevelser vi har haft under vores opvækst, har vi måttet adskille os fra vores følelser og vores inderste natur.
Disse oplevelser ligger gemt i kroppens nervesystem og hukommelse og er ofte udenfor vores bevidsthed og rækkevidde. Dermed er værdifulde ressourcer gået tabt og vi er henvist til at leve fra et begrænset sted, med kun lidt energi til at gå ud i verden og realisere vores drømme og ønsker.
Kropsterapi hjælper dig med at frigøre fortrængte følelser, kaster lys over måske skjulte overbevisninger og giver dig en følelse af at have mere energi, du får større overskud og livskvalitet, således at du kan leve mere som den du virkeligt er.

Vi kan kun blive hele og autentiske mennesker, når vi kan vise og bruge alle sider af os selv, såvel de positive som de mere negative sider. At sige ja til alle aspekter af os selv og give plads til den vi er, vil samtidig frigøre os fra roller og mønstre fra fortiden, hvor vi måske har lært at være på en bestemt måde for at få anerkendelse, accept og kærlighed. Det kan være roller som altid at skulle være den stærke, den hjælpsomme, den der altid sørger for at alle andre har det godt, den kloge, den perfekte eller den usynlige. Så længe vi identificerer os med gamle roller og mønstre, vil livet være fuld af begrænsninger og overbevisninger, som forhindrer os i at være os selv og tage de nye skridt vi ønsker.