Psykologhuset Silkeborg

HIMMELBJERGVEJ 62 B, 8600 SILKEBORG

Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring med lægehenvisning


Du vil blive mødt med nærvær og tilstedeværelse af psykologer der kan deres håndværk. Det er min erfaring at vanskelige mentale og følelsesmæssige tilstande og kriser ses som døre ind til ny selvindsigt og vækst.  Lær at respektere dig selv, at sige nej, kende dine grænser, finde udaf hvad du gerne vil have, udtrykke det, og realisere det.

Selvrealisering betyder at du tager ansvar for dig selv – og din udvikling, at du arbejder og lever for det som du brænder for og et sted på vejen ophæves din frygt, tvivlen og begrænsningerne og tilbage står din kreative kerne, evner og færdigheder  klar til at skabe og udleve dit fulde potentiale.

Jeg arbejder ud fra en grundlæggende forståelse af, at en god relation er det bærende element i et samarbejde. Derfor lægger jeg vægt på, at arbejdet foregår i professionelle rammer, herunder at der er en seriøs og nærværende atmosfære. Ethvert samarbejde tilrettelægges individuelt under hensyn til problemets karakter og den enkelte persons/gruppes behov og ressourcer.

“The sun shines not on us, but in us. The rivers flow not past, but through us, thrilling, tingling, vibrating every fiber and cell of the substance of our bodies, making them glide and sing. 
John Muir “